ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

รุ่นที่ : 4

กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศน์ (3 ชั่วโมง) : 25 กันยายน 2564

กิจกรรมที่ 2 อบรม (14 ชั่วโมง) : 27 , 28 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลงาน (7 ชั่วโมง) : 14 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
1 กัลยา เป็กเครือ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
2 กุลรัตน์ สุกร โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
3 จักรพงษ์ เงาธรรม โรงเรียนบ้านสะลวงนอก
4 ชัยธวัช ปราถนาวัฒนาสุข โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
5 ซูไรดา ดีสะเอะ โรงเรียนบ้านจาหนัน
6 โซฟียา เปาะจิ โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)
7 ณัฐพงษ์ ศิริวงษ์ โรงเรียนขุขันธ์
8 ณัฐพร ศรีโน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
9 ณัฐพล ณรงค์เดชา โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)​
10 ณัฐพัชร์ เงินสองสี โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
11 ตันตริน สืบปัญญา โรงเรียนบ้านดอนไชย
12 ธนภัทร แน่นอุดร โรงเรียนบ้านชาดฮี (ธรรมทินโนปถัมภ์)
13 นัซวาห์ กาเจ โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์
14 พงษ์สินษ์ มั่งมูล โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
15 พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
16 พีระศักดิ์ อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
17 พุฒนารท แก้วสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม
18 ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
19 ยูซรัน ยามิง โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
20 ยูใลฬา ดือราแม โรงเรียน​อิสลามบาเจาะวิทยา
21 รอสะนี ยูโซ๊ะ โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา
22 วรวิทย์ สังข์เอียด โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
23 ศิริลักษณ์ วงศ์สูง โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์
24 สุพรรษา ปานเพชร โรงเรียนจิปิภพพิทยา